Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ορίζοντας 2020: Αναζήτηση Συνεργατών Κοινωνική Πρόκληση 6

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στo πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», έχει ληφθεί η αναζήτηση συνεργατών από την Γερμανία, ως ακολούθως:

Οργανισμός: Institute for Interdisciplinary Cypriot Studies of the University of Munster, Germany

Kωδικός Πρόσκλησης: CULT-COOP-05

Θέμα: Religious Diversity in Europe - Past, Present and Future

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα κα Κωνσταντίνα Μακρή (Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected], τηλ. 22205054).

Συναφώς, αναφέρεται ότι η Κοινωνική Πρόκληση 6 υποστηρίζει δράσεις που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Αυτό θα γίνει μέσω της απόκτησης μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου τους στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάλυση και η ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και διαπολιτισμικής δυναμικής, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της επιστήμης αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Επιπλέον, η Κοινωνική Πρόκληση 6 στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των  καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη μέσω της εμπλοκής των πολιτών, των κοινωνικών συνόλων, των επιχειρήσεων και των χρηστών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, στοχεύει στο να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης, την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές, ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα.

Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (www.net4society.eu) της εν λόγω Κοινωνικής Πρόκλησης.

Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», το Πρόγραμμα Εργασίας και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος HORIZON 2020 (Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected], τηλ. 22205054).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα