Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Βραβεία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την “Κοινωνία της Πληροφορίας” (WSIS) 2017

Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU) ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τα Βραβεία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την “Κοινωνία της Πληροφορίας” (World Summit on the Information Society - WSIS) 2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής WSIS αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση στον κόσμο της κοινότητας για Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός για τα Βραβεία της WSIS αναπτύχθηκε ως απάντηση στα αιτήματα ενδιαφερομένων μελών της WSIS για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την αξιολόγηση των έργων και δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τη δύναμη των ΤΠΕ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Από την έναρξή του, ο διαγωνισμός της WSIS έχει προσελκύσει περισσότερους από 200,000 ενδιαφερόμενους. Τα βραβεία WSIS αποτελούν μοναδική παγκόσμια αναγνώριση της υλοποίησης των αποτελεσμάτων της WSIS, και ιδιαίτερα των γραμμών δράσης που υποστηρίζουν την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals).

Ο διαγωνισμός για τα βραβεία  οργανώνεται σε πέντε φάσεις: i) υποβολή αιτήσεων, ii) υπόδειξη υποψηφιοτήτων από ομάδα εμπειρογνωμόνων, iii) ψηφοφορία του κοινού για τις επιλεγμένες υποψηφιότητες, iv) επιλογή των νικητών, v) ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε ειδική τελετή. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 18 κατηγορίες που συσχετίζονται με τις 11 Γραμμές Δράσεις της WSIS και περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης WSIS της Γενεύης (Geneva WSIS Plan of Action).

Οι δεκαοκτώ νικητές θα βραβευθούν σε ειδική τελετή της WSIS 2017, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου 2017 στη Γενεύη της Ελβετίας. Περιγραφές των βραβευμένων έργων θα συμπεριληφθούν σε δημοσιεύσεις της WSIS.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα Βραβεία καθώς και για τη διαδικασία υποβολής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα