Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Δημόσια Διαβούλευση για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020-‘Have your say on Horizon 2020’

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Η διαβούλευση θα λήξει στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς επίσης και στην καλύτερη προετοιμασία του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο.  Ως εκ τούτου, η συνεισφορά όλων είναι πολύ σημαντική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν μέρος στην αναφερόμενη δημόσια διαβούλευση απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μπορούν να εντοπίσουν στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα έγγραφο εργασίας (Staff Working Document) με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης μέχρι τα μέσα του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα