Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Eνόψει της επικείμενης επικύρωσης του Πρωτοκόλλου της Κροατίας από το Ελβετικό Κοινοβούλιο, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το καθεστώς της Ελβετίας στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».

Η Κατάσταση της Ελβετίας (τελευταία ενημέρωση 17 Αυγούστου 2016)

Η συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», προβλέπει την πλήρη συμμετοχή της χώρας σε αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελβετία θα έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο για την παράταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Κροατία μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2017. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο στις 4 Μαρτίου 2016 ενώ το Ελβετικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την επικύρωσή του στις 17 Ιουνίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι οι Κανονισμοί για τη μετανάστευση που προβλέπονται είναι συμβατοί με το ελβετικό δίκαιο. Οι Κανονισμοί αυτοί θα μπορούσαν να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016, γεγονός που θα επιτρέψει στο Πρωτόκολλο της Κροατίας να επικυρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Υποβολή Προτάσεων Έργου με Συμμετέχοντες από την Ελβετία

Ενόψει της αναμενόμενης πλήρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες από την Ελβετία ενθαρρύνονται να υποβάλλουν προτάσεις σε όλα τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και του Προγράμματος EURATOM ως συμμετέχοντες από συνδεδεμένη χώρα. Προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση, θα πρέπει να ζητήσουν σχετική χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός Euresearch.

Εναλλακτικό Σενάριο

Σε περίπτωση που η Ελβετία δεν θα έχει καθεστώς πλήρους σύνδεσης από το 2017, θα ισχύσουν τα παρακάτω:

1. Πυλώνας Ι / Διάδοση της Αριστείας / EURATOM (καθεστώς συνδεδεμένης χώρας σήμερα):
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εταίροι ενός Έργου από την Ελβετία θα λάβουν κοινοτική χρηματοδότηση, εάν το Συμβόλαιο Έργου (Grant Agreement) υπογραφεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βρει μια λύση για όλα τα άλλα ενδεχόμενα, ιδιαίτερα εάν τα Έργα έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, αλλά το Συμβόλαιο Έργου δεν μπορεί να υπογραφεί πριν από το τέλος του 2016.

2. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Προγράμματος (Πυλώνας ΙΙ, Πυλώνας ΙΙΙ, Επιστήμη με και για την Κοινωνία, EIT και τα λοιπά (καθεστώς συνδεδεμένης χώρας σήμερα):

Οι ερευνητές από την Ελβετία μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε συνεργατικά έργα, αν και δεν θα λάβουν άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κάλυψη των εξόδων των εταίρων από την Ελβετία, όπως συμβαίνει και σήμερα σε αυτούς τους τομείς του Προγράμματος.

Καθεστώς Μέχρι Τώρα - Ιστορικό

Μερική λύση (15.9.2014 - 31.12.2016)

Το αποτέλεσμα της δημόσιας ψηφοφορίας το 2014 για τη μετανάστευση έχει προκαλέσει κάποιες αβεβαιότητες στην ερευνητική ελβετική κοινότητα αλλά και στα δίκτυα συνεργασίας που σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις στο εν λόγω Πρόγραμμα. Βρέθηκε μια μεταβατική λύση που επιτρέπει στους ερευνητές από την Ελβετία να συμμετάσχουν σε όλες σχεδόν τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».

Σε αυτή τη μεταβατική λύση, η Ελβετία συμμετέχει πλήρως στον Πυλώνα Ι και οι επιτυχημένες προτάσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Στους Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ, η Ελβετία συμμετέχει με το καθεστώς Τρίτης Χώρας και είναι επιλέξιμοι οι φορείς από την Ελβετία να συμμετάσχουν, με την εξαίρεση της Καινοτομίας στις ΜΜΕ, δηλαδή το μέσο για τις ΜΜΕ (SME Instrument) και την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Υψηλού Κινδύνου). Ωστόσο, οι επιτυχείς προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν σε εθνικό επίπεδο από State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) της Ελβετίας (Έργο προς Έργο Χρηματοδότηση) μετά από προκαταρκτικό έλεγχο που γίνεται από τον Οργανισμό Euresearch.

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα