Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Εγγραφή Νομίμων Εκπροσώπων και Φορέων για σκοπούς συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για την ανάγκη έγκαιρης εγγραφής των Φορέων που προτίθενται να υποβάλουν προτάσεις Έργων σε μία από τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ (https://iris.research.org.cy). Με τις πρώτες προθεσμίες υποβολής προτάσεων να είναι εντός του Δεκεμβρίου 2016, η έγκαιρη εγγραφή των ενδιαφερόμενων Φορέων είναι επιτακτική.

Οι Φορείς εγγράφονται από τους Νόμιμους Εκπροσώπους τους με την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους έχει επιβεβαιωθεί μέσω τυποποιημένης διαδικασίας από το ΙΠΕ. Σημειώνεται ότι με βάση την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, o Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα είναι πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί και δεσμεύει νομικά τον Φορέα. Μεταξύ άλλων, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος κατέχει τον μοναδικό αριθμό εγγραφής του Φορέα του στην IRIS (και ενημερώνει σχετικά τον εκάστοτε Συντονιστή Πρότασης Έργου), καλείται να δηλώσει την αποδοχή του για την Υποβολή κάθε Πρότασης του Φορέα, υποβάλλει δηλώσεις που σχετίζονται με την κατάσταση του Φορέα, και υπογράφει τα Συμβόλαια Έργου. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η ιδιότητα του Νόμιμου Εκπροσώπου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του LEAR στα Προγράμματα της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Horizon 2020 (βλ. σχετική ανάρτηση στα FAQs της Πύλης IRIS).

Η αίτηση για εγγραφή Νόμιμου Εκπροσώπου υποβάλλεται από τον υποψήφιο Νόμιμο Εκπρόσωπο Φορέα προς το ΙΠΕ με την υποβολή στην Πύλη IRIS σχετικών εγγράφων εξουσιοδότησής του (π.χ.  πρακτικά  Διοικητικού  Συμβουλίου  του Φορέα για  εξουσιοδότηση  του  Νόμιμου Εκπροσώπου,  κ.λπ) και εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα έγγραφα είναι μία διαδικασία που διαρκεί λίγα μόνο λεπτά.

Σημειώνεται ότι για διευκόλυνση ενός μεγάλου αριθμού Φορέων, το ΙΠΕ έχει ετοιμάσει ένα ενδεικτικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση του Νόμιμου Εκπροσώπου το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Η επιβεβαίωση από το ΙΠΕ της ιδιότητας του Νόμιμου Εκπροσώπου γίνεται κατά μέγιστο σε 15 μέρες. Αμέσως μετά την επιβεβαίωση αυτή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι σε θέση να εγγράψει τον Φορέα στην Πύλη IRIS. Με δεδομένες τις πρώτες προθεσμίες υποβολής προτάσεων, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς και πρόσωπα να υποβάλουν άμεσα τα αιτήματά τους για έγκριση Νόμιμου Εκπροσώπου Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής και επιβεβαίωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS(https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Για διευκόλυνση του κοινού, Λειτουργοί του ΙΠΕ θα βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση των ενδιαφερομένων για παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης ή για διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με στόχο την υποστήριξη και επίλυση αποριών ως προς την εγγραφή Νόμιμων Εκπροσώπων και Φορέων για τα Προγράμματα RESTART 2016-2020. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το ΙΠΕ (τηλ. 22 205000) από Δευτέρα έως και Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09.00 και 15.00.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα