Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» - «Κύπρος - Γαλλία»

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» και πιο συγκεκριμένα το Κοινό Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Κύπρου -Γαλλίας «ΖΗΝΩΝ» ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 και στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο χωρών. Μέσω του Προγράμματος προβλέπεται υποβολή κοινών προτάσεων ερευνητικών έργων από κυπριακούς και γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

Οι προτάσεις υποβάλλονται παράλληλα τόσο στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο όσο και στον αντίστοιχο οργανισμό από τη χώρα συνεργασίας (EGIDE/Campus France) και πρέπει να εμπίπτουν στις καθορισμένες επιστημονικές ενότητες, να έχουν συγκεκριμένους στόχους, να τεκμηριώνουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον των ερευνητικών ομάδων των δύο χωρών και να αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης συνεργασίας. Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας μέσω της ενεργής εμπλοκής Ερευνητών στα αρχικά στάδια της καριέρας τους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 16η Ιανουαρίου 2016. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 30,000 Ευρώ και αφορά σε έργα διάρκειας δύο χρόνων. Κάθε Έργο θα λάβει χρηματοδότηση από τις 2 χώρες. Ο προϋπολογισμός από κυπριακής πλευράς θα ανέλθει μέχρι τα 5,000 Ευρώ.

Συγκεκριμένα στις επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης ΙΠΕ συμπεριλαμβάνονται Μετακινήσεις προς και από τη Χώρα Συνεργασίας και Υπερκεφαλικά. Σημειώνεται ότι τη χρηματοδότηση του Έργου και των φορέων από τη χώρα συνεργασίας είναι επιπρόσθετη και καλύπτεται από τους αρμόδιους οργανισμούς της Γαλλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ηλεκτρονική Πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/calls ή και να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Γεωργία Κλεάνθους (τηλ. 22205053, email: [email protected]).

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα