Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προγράμματα RESTART «Διδάκτωρ» και «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» - Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων/Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Διδάκτωρ» και στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», οι οποίες ήταν καθορισμένες εντός του Δεκεμβρίου 2016 έχουν μεταφερθεί για τις 13 Ιανουαρίου 2017 και για τις 20 Ιανουαρίου 2017 αντίστοιχα.

Παράλληλα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων για τα εν λόγω προγράμματα έχει ενεργοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy.

Με την ευκαιρία αυτή, το Ίδρυμα καλεί ξανά τους Ερευνητές και Φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στην Πύλη IRIS καθότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ή/και η συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Ιδιαίτερα, οι απλοί εγγεγραμμένοι χρήστες στην Πύλη IRIS που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις έργου στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 ως Συντονιστές Έργου, καλούνται όπως προχωρήσουν άμεσα με την εγγραφή τους ως Ερευνητές.  Η διαδικασία γίνεται μέσω του πλήκτρου «My Researcher Info» στο Dashboard ή στο αριστερό μενού ή μέσω της επιλογής «My Researcher Info» εντός του πλήκτρου «Μy Profile Info». Σημειώνεται επίσης ότι τα στοιχεία καταχωρούνται σε τέσσερεις (4) καρτέλες: (α) Academic Background, (β) Expertise, (γ) Curriculum Vitae, και (δ) Declarations.  Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στις καρτέλες αυτές, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν (πατώντας το πλήκτρο «SUBMIT»).

Αντίστοιχα, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων προτρέπονται όπως μετά την έγκρισή τους από το ΙΠΕ προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή των Φορέων τους στην Πύλη IRIS ούτως ώστε να είναι δυνατή η υποβολή ή/και η συμμετοχή των Φορέων τους σε προτάσεις έργων.  Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση των στοιχείων ενός Φορέα στην Πύλη IRIS μπορεί να γίνει από τον εγκεκριμένο Νόμιμο Εκπρόσωπο μέσω της επιλογής: «My Οrganizations Info» στο Dashboard ή στο κάθετο μενού. Το προφίλ του Φορέα αποτελείται από πέντε (5) βασικές καρτέλες: (α) General, (β) Contact Info, (γ) Activity Areas, και (δ) Declarations, και (ε) Legal Representatives). Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα, πρέπει να καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το νομοτυπικό έλεγχο του Φορέα, μέσω της επιλογής «Register Legal Info» η οποία βρίσκεται εντός της καρτέλας «General». Αφού συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία στις καρτέλες που φαίνονται πιο πάνω πρέπει υποχρεωτικά να γίνει η υποβολή τους στην Πύλη IRIS (πατώντας το πλήκτρο «SUBMIT») ούτως ώστε ο Φορέας να μπορεί να υποβάλει ή/και να συμμετέχει σε προτάσεις έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συστήνεται όπως μελετηθεί το Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας IRIS (Innovation & Research Information System) - Σύστημα Εγγραφής το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Ενότητα «Έγγραφα και Έντυπα» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν τα  ερωτήματά τους στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα