Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET Cofund, στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΕ, ανακοίνωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2016, Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια. Η Πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Στη Διεθνική Πρόσκληση συμμετέχουν 11 χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία,  Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κύπρος, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία και Τουρκία) και καλύπτει τις πιο κάτω επιστημονικές περιοχές:

1. Innovative and low-cost PV manufacturing issues

2. Advanced PV products and applications

3. PV system integration

4. CSP cost reduction and system integration

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση (Guidelines for Proposers). Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της Διεθνικής Πρότασης (Προκαταρκτικής Πρότασης και Ολοκληρωμένης Πρότασης).

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

1ο Στάδιο - Προκαταρκτικές Προτάσεις: 20 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18.00

2ο Στάδιο - Ολοκληρωμένες Προτάσεις: 14 Ιουνίου 2017, ώρα 18.00

Το ΙΠΕ θα διαθέσει ποσό μέχρι 400.000 ευρώ για να καλύψει τη χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στις διεθνικές προτάσεις που θα επιλεγούν από το Δίκτυο για χρηματοδότηση. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία θα καθοριστεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνική Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.solar-era.net ή να επικοινωνήσετε με την Αρμόδια Λειτουργό στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, κα Ιωάννα Σεργίδου Λοϊζου, τηλ.: 22205047, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] research.org.cy.

Επιπρόσθετα, πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τα προγράμματα του ΙΠΕ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στην διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Στην πύλη IRIS λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (Help Desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πύλη, όλων των φορέων και συντονιστών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε προτάσεις ερευνητικών έργων.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα