Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Τομέα της Αειφόρου Αστικοποίησης

Η Πρωτοβουλία Sustainable Urbanisation Global Initiative - Food - Water - Energy Nexus (SUGI - FWE Nexus), που δημιουργήθηκε από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού - ΠΚΠ (Joint Programming Initiative - JPI) Urban Europe, στην οποία συμμετέχει το ΙΠΕ, και από το Belmont Forum, ανακοίνωσε στις 9 Δεκεμβρίου 2016 Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον τομέα Τροφής-Νερού-Ενέργειας (Food-Water-Energy - FWE Nexus) με σκοπό την αειφόρο αστικοποίηση. Η Πρόσκληση  συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» μέσω του Σχεδίου ERA-NET Cofund.

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν συνολικά 26 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας από 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και καλύπτει τα ακόλουθα τρία θέματα:

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments
  • Multi-level Governance and Management
  • Managing Strategies and Solutions

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Πρωτοβουλία SUGI - FWE Nexus, σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από τον Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της Διεθνικής Πρότασης (Προκαταρκτικής Πρότασης και Ολοκληρωμένης Πρότασης).

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Διεθνικής Πρότασης είναι οι ακόλουθες:

  • 1ο Στάδιο: 15 Μαρτίου 2017, ώρα 13:00 EST, 18:00 UTC, 19:00 CET ή 16 Μαρτίου 2017, 03:00 JST
  • 2ο Στάδιο: 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00 EDT, 17:00 UTC, 19:00 CEST ή 21 Σεπτεμβρίου 2017, 02:00 JST

Το ΙΠΕ θα διαθέσει ποσό μέχρι 400.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στις διεθνικές προτάσεις που θα επιλεγούν από το Δίκτυο για χρηματοδότηση. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία θα καθοριστεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνική Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.sugi-nexus.org/ ή να επικοινωνήσετε με την Αρμόδια Λειτουργό στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, τηλ.: 22205036, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] research.org.cy.

Επιπρόσθετα, πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τα προγράμματα του ΙΠΕ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Στην πύλη IRIS λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (Help Desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί. Σημειώνεται ότι, είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πύλη, όλων των φορέων και συντονιστών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε προτάσεις ερευνητικών έργων.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα