Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το καθεστώς της Ελβετίας στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» έχει αποκατασταθεί μετά από την αναμενόμενη επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Κροατίας από το Ελβετικό Κοινοβούλιο (παράταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Κροατία).

Η εξέλιξη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι η χώρα συμμετέχει πλήρως σε όλους τους Πυλώνες και τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ως συνδεδεμένη χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2017. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες από την Ελβετία έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα στο Πρόγραμμα με τους συμμετέχοντες από χώρες κράτη - μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο διδακτικό τόπο: Swiss Participation in Horizon 2020.

Καθεστώς Μέχρι Τώρα - Ιστορικό

Μερική λύση (15.9.2014 - 31.12.2016)

Το αποτέλεσμα της δημόσιας ψηφοφορίας το 2014 για τη μετανάστευση είχε προκαλέσει κάποιες αβεβαιότητες στην ερευνητική ελβετική κοινότητα αλλά και στα δίκτυα συνεργασίας που σκόπευαν να υποβάλλουν προτάσεις στο εν λόγω Πρόγραμμα. Βρέθηκε μια μεταβατική λύση που επέτρεπε στους ερευνητές από την Ελβετία να συμμετάσχουν σε όλα σχεδόν τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» μέσω ενός καθεστώτος μερική σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή τη μεταβατική λύση, η Ελβετία συμμετείχε πλήρως στον Πυλώνα Ι και οι επιτυχημένες προτάσεις λάμβαναν χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Στους Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ, η Ελβετία συμμετείχε με το καθεστώς Τρίτης Χώρας και ήταν επιλέξιμοι οι φορείς από την Ελβετία να συμμετάσχουν, με την εξαίρεση της Καινοτομίας στις ΜΜΕ, δηλαδή το μέσο για τις ΜΜΕ (SME Instrument) και την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Υψηλού Κινδύνου). Ωστόσο, οι επιτυχείς προτάσεις χρηματοδοτούνταν σε εθνικό επίπεδο και όχι από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα