Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Παράταση του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

Παράταση του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» που προκηρύχτηκε τον Αύγουστο του 2016 ανακοινώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 28η Φεβρουαρίου 2017. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση συμμετοχής Κυπριακών Φορέων σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης με εφάπαξ ποσό χρηματοδότησης €900 (lump sum) για κάθε συμμετέχοντα. Το εν λόγω ποσό θα είναι σταθερό και θα δίνεται ανεξαρτήτως των εξόδων του Φορέα και εφόσον υποβληθούν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Βασική επιδίωξη της Δράσης είναι: (i) η ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (ii) η ανάπτυξη συνεργασίας για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, (iii) η ενίσχυση των ευκαιριών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  που παράγονται στην Κύπρο και  (iv) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, επιχειρήσεις καθώς και κοινωφελείς οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που διοργανώνονται, κατά κύριο λόγο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ή διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως είναι το Δίκτυο Enterprise Europe Network και το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση  www.research.org.cy, σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση τη Δράσης η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, κ. Σταύρο Καμπανέλλα (Τηλ: +357 22205056, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]).

Πρόσκληση

Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Έντυπο Υποβολής Έκθεσης

Κατάλογος Εκδηλώσεων 2017 - 3.1 έκδοση (ενημέρωση: 1/2/2017)


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα