Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Διεθνική Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές στo πλαίσιο του Έργου PRACE

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου PRACE, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για την επιλογή ερευνητικών ομάδων στις οποίες θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές για την εκπόνηση συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το πιο πάνω Έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.) «Κοινωνία της Πληροφορίας και των ΜΜΕ» (DG INFSO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ου ΠΠ) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ (2007-2013) και της Δραστηριότητας «Υποδομές Έρευνας» του Ορίζοντα 2020. Στο πλαίσιο της υλοποίησής του Έργου παρέχεται Διεθνική Πρόσβαση (Transnational Access) στις υφιστάμενες υποδομές του Δικτύου Συνεργατών, ως ακολούθως:

PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φορείς με ακαδημαϊκό ή βιομηχανικό υπόβαθρο από χώρες-μέλη ή χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Καταληκτική Ημερομηνία: 1η Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση Πρόσκλησης:  http://www.prace-ri.eu/call-announcements/

Πληροφορίες και online υποβολή αίτησης: http://www.prace-ri.eu/how-to-apply/

Στόχος της Πρόσκλησης του Έργου PRACE είναι η παροχή διεθνικής πρόσβασης στις υποδομές για πειραματική έρευνα στην προηγμένη πληροφορική (advanced computing). Οι επιστήμονες από την Ευρώπη θα υποστηριχθούν με επιχορηγήσεις που καλύπτουν έξοδα χρήσης του εξοπλισμού για εικονική πρόσβαση (virtual access).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω Προσκλήσεις ή για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος «Υποδομές Έρευνας» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κωνσταντίνα Μακρή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22205054.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα