Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρωτοβουλία E!nnoVest του Οργανισμού EUREKA

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικό Γραφείο EUREKA επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρωτοβουλία E!nnoVest του Οργανισμού EUREKA που στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας των καινοτόμων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να λάβουν επενδύσεις (investment readiness). Μέσα από τις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας, οι πλέον υποσχόμενες θα προωθηθούν στην επενδυτική κοινότητα με στόχο τη διασύνδεσή τους με διεθνείς επενδυτές. Η Πρωτοβουλία διοργανώνεται από τον Οργανισμό EUREKA σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (European Business Angels Network – EBAN), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (European Business and Innovation Centre Network-EBN) και την επενδυτική πλατφόρμα Tech Tour.

Η Πρωτοβουλία απευθύνεται σε ΜμΕ που συμμετείχαν στο παρελθόν σε Έργα του Οργανισμού EUREKA (EUREKA Network Projects, EUROSTARS and Clusters). Έχουν προσκληθεί 20 καινοτόμες επιχειρήσεις από την Κύπρο να συμμετέχουν. Η Πρωτοβουλία E!nnoVest υλοποιείται μέσα από έξι (6) στάδια που θα επιτρέψουν αφενός στις ΜμΕ να αυξήσουν την ετοιμότητά τους να λάβουν επενδύσεις και αφετέρου σε διεθνείς επενδυτές και επιχειρηματικούς άγγελους να εντοπίσουν αναδυόμενες επιχειρήσεις τόσο διαδικτυακά αλλά και μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις. Οι δραστηριότητες της πρωτοβουλίας, μέσα από τα έξι στάδια της διαδικασίας είναι οι ακόλουθες:

  • Στάδιο 1: Πέντε (5) Ηλεκτρονικά Σεμινάρια (investment readiness webinars) για αύξηση της ετοιμότητας για λήψη επενδύσεων που διοργανώνονται από τα Δίκτυα EBN και EBAN.
  • Στάδιο 2: Τέσσερις (4) Εκπαιδευτικές Ημερίδες (coaching academies) με επίκεντρο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την παρουσίαση σε επενδυτές.
  • Στάδιο 3: Κατ’ ιδίαν καθοδήγηση (individual one2one mentoring) από ειδικούς, σε συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων που θα επιλεγούν.
  • Στάδιο 4: Διαδικτυακή αξιολόγηση των επιχειρήσεων από επενδυτές και επιλογή των πλέον υποσχόμενων για προώθηση στα επόμενα στάδια.
  • Στάδιο 5: Διασύνδεση/Δικτύωση με πιθανούς επενδυτές (investment matchmaking) στο πλαίσιο της Εκδήλωσης E!nnoVest Venture Forum (Βαρκελώνη, 19 Μαίου 2017).
  • Στάδιο 6: Επιπρόσθετες δραστηριότητες διασύνδεσης με επενδυτές (European Venture Summit κ.λ.π).

Συναφώς αναφέρεται ότι, ο Οργανισμός EUREKA δημιουργήθηκε το 1985 από 17 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. Θεωρείται το πλαίσιο μέσα στο οποίο, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από τις χώρες του Οργανισμού αναπτύσσουν και εκμεταλλεύονται τεχνολογίες, απαραίτητες για την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στον Οργανισμό EUREKA μετέχουν σήμερα ως πλήρη μέλη 40 χώρες και η ΕΕ. Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού το 2002 και έκτοτε το ΙΠΕ λειτουργεί ως το εθνικό γραφείο EUREKA και έχει την ευθύνη της διαχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του Οργανισμού και της στήριξης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε έργα EUREKA.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά την Πρωτοβουλία E!nnoVest υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://eurekainnovest.eu.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα