Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αctive and Assisted Living (ΑΑL)-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2017

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου για την ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2017 του Κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αctive and Assisted Living (ΑΑL).

Η Πρόσκληση με τίτλο «AAL packages/Integrated solutions» η οποία ανακοινώθηκε από το AAL στις 15 Φεβρουαρίου 2017, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων ενσωματωμένων σε προϊόντα, συστήματα ή υπηρεσίες που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων της 3ης ηλικίας έτσι ώστε να ζουν: (α) ανεξάρτητα για περισσότερα χρόνια, με όσο το δυνατό λιγότερη επαγγελματική βοήθεια και έχοντας την επιλογή και τον έλεγχο των αποφάσεων που τα αφορούν, και (β) ενεργά και συμμετέχοντας στην κοινωνία.

Η Πρόσκληση εστιάζει στην ανάπτυξη πακέτων που να:

  • Ολοκληρώνουν και ενσωματώνουν διαφορετικές λύσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των τελικών χρηστών, προσθέτοντας έτσι αξία στη ζωή τους.
  • Παρέχουν ουσιώδη και σημαντικά αποτελέσματα και να ανταποκρίνονται σε εκτεταμένους ελέγχους και αξιολογήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο AAL είναι η 24η Μαΐου 2017.

Σημειώνεται ότι το ΙΠΕ θα ανακοινώσει σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 (Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες - Τοπική Ανάπτυξη») αμέσως μετά την επίσημη έγκριση της Πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα