Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΕUROSTARS Κύπρου»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερoμηνία υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΕUROSTARS Κύπρου» στον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS είναι η 2α Μαρτίου 2017 και ώρα 20:00 (C.E.T.) ενώ, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι τις 3 Μαρτίου 2017, ώρα 13:00. Η Πρόταση που υποβάλλεται στο ΙΠΕ περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνική Πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα του Προγράμματος στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα