Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Οδικός Χάρτης 2016-ESFRI

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατάρτιση Εθνικού Οδικού Χάρτη για συμμετοχή σε Έργα και Υποδομές του Οδικού Χάρτη 2016 του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ για τις Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI)».

Η Πρόσκληση αφορά στην διερεύνηση και αποτύπωση του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων των ερευνητικών Φορέων από την Κύπρο για συμμετοχή σε Έργα και Υποδομές τα οποία περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη 2016 του ESFRI. Η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών μέσα από την εν λόγω διαδικασία θα αξιοποιηθεί για την ετοιμασία του Εθνικού Οδικού Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές του ESFRI. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές θα ληφθούν υπόψη στην ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής όσον αφορά τις ερευνητικές Υποδομές γενικότερα. Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, το στόχο και τη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος από τους Φορείς.

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις στις οποίες θα περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του συνόλου των υπηρεσιών, τμημάτων ή άλλων νομικών οντοτήτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους (π.χ. ακαδημαϊκά ή ερευνητικά τμήματα, εργαστήρια, επιχειρήσεις κτλ), ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 10η Απριλίου 2017 και οι συμπληρωμένες Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα τόσο μέσω της επίσημης οδού όσο και μέσω της ηλεκτρονικής οδού στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected].   

Η αξιολόγηση των προτάσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα αποτυπωθούν στον Εθνικό Οδικό Χάρτη για συμμετοχή/συνεργασία με τα Έργα και τις Υποδομές του Οδικού Χάρτη ESFRI 2016 θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και η δημοσιοποίηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Η Πρόσκλησης και η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα