Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Συνέδριο της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) Urban Europe

Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) Urban Europe σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν στις 29-31 Μαΐου 2017 συνέδριο με θέμα “Engaging for impact - the next step in urban transformation”, στις Βρυξέλλες.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει κοντά τους ενδιαφερόμενους φορείς για αστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων φορέων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση πολιτικής, ερευνητές, επιχειρήσεις, δήμους, συμμετέχοντες στην ΠΚΠ Urban Europe και άλλους, προκειμένου να συζητήσουν πως θα επιτευχθεί η αστική αλλαγή μέσω της βελτίωσης του αντίκτυπου των επενδύσεων σε αστική έρευνα και καινοτομία, μέσω της εμπλοκής φορέων και της βελτίωσης των λύσεων.

Μεταξύ άλλων Δήμαρχοι Ευρωπαϊκών πόλεων θα μιλήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενώ θα παρουσιασθούν αποτελέσματα από έργα που χρηματοδοτούνται από την ΠΚΠ Urban Europe, καθώς και η μακροχρόνια στρατηγική της Πρωτοβουλίας σε αντιπαραβολή με διεθνείς αστικές πολιτικές και στρατηγικές. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν οι αστικές προκλήσεις και ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στη μετάβαση των Ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και πως οι δημόσιοι φορείς μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές μέσω της συνεργασίας με ερευνητές, επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΠΚΠ Urban Europe: http://jpi-urbaneurope.eu/news/join-jpi-urban-europe-in-brussels-29-31-may-2017/


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα