Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Προκήρυξη Εθνικού Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε την προκήρυξη του εθνικού διαγωνισμού συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017.

Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αναμένεται να συμβάλει:

  • στην αύξηση της πληροφόρησης για τα θέματα επιχειρηματικότητας,
  • στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών και
  • στην αναγνώριση και ανταμοιβή των δημιουργικών πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψήφιους οι οποίοι θα προταθούν για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017.

Οι νικητές του εθνικού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της SME Assembly, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2017.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις πιο κάτω πέντε (5) κατηγορίες βραβείων:

1. Προώθηση επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την επιχειρηματικότητα την επιχειρηματική κουλτούρα, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.

2. Επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη  βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.

3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος: επιβραβεύονται πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που προάγουν τη σύσταση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» προς όφελος των ΜμΕ.

4. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: επιβραβεύονται πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικά τις ΜμΕ ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται τόσο από την εσωτερική αγορά όσο και από τις αγορές εκτός της ΕΕ.

5.  Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα: επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ΜμΕ. Επίσης επιβραβεύονται προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα ανέργους και κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνικές μειονότητες.

Για το στάδιο επιλογής σε εθνικό επίπεδο η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 5η Ιουνίου 2017. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο σχετικό έντυπο αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίες και Τουρισμού και συγκεκριμένα στο εθνικό σημείο επαφής για την Κύπρο: κα Μαρία Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής, τηλέφωνο: 22867176, φαξ: 22376493 και email: [email protected]

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα