Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Print

Προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε υφιστάμενα Δίκτυα Συνεργασίας Ευρωπαϊκών Έργων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα υφιστάμενα Δίκτυα Συνεργασίας των εξής Ευρωπαϊκών Έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Horizon 2020:

Graphene FET Flagship

Tο Έργο GRAPHENE χρηματοδοτήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Εβδόμου Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007-2013) και το Πρόγραμμα Future and Emerging Technologies (FET) Flagships. Πρόκειται για ερευνητικό Έργο μεγάλης κλίμακας με στόχο τη χρήση του υλικού Graphene για μεγάλο αριθμό εφαρμογών  με κύριο στόχο την εξέλιξη και μεταμόρφωση της βιομηχανίας της ΕΕ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ενδιαφέροντος: 30 Μαΐου 2017

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Έργου Graphene

IMPACT GROWTH

To Έργο IMPACT GROWTH στηρίζει κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) της Ευρώπης με δραστηριοποίηση στην προώθηση επιπρόσθετων πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων μέσω στοχευμένων δράσεων εκπαίδευσης και mentoring.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ενδιαφέροντος: 18 Μαΐου 2017

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Έργου IMPACT GROWTH

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παρόμοιες ευκαιρίες συμμετοχής σε υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Έργα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Δίκτυα. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα FET και τη θεματική περιοχή ICT, κα Λίτσα Κουντουρίδου (τηλ: 22205020, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα