Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Διεθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Κοινής Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη» (JPICH) στη θεματική ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά.

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν συνολικά 10 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και καλύπτει τα ακόλουθα τρία θέματα:

  • The Critical: Engagements with Digital Heritage
  • The Curatorial: Communities and Digital Heritage
  • Safeguarding Digital Heritage

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Πρωτοβουλία, σε ένα στάδιο, από τον Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι η ώρα 13:00 της επόμενης εργάσιμης μέρας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Διεθνικής Πρότασης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Διεθνικής Πρότασης στο JPICH είναι η 22 Ιουνίου 2017, ώρα 15:00 (14:00 CEST) και στο ΙΠΕ (IRIS) είναι η 23η Ιουνίου 2017, ώρα 13:00.

Το ΙΠΕ θα διαθέσει ποσό μέχρι 400.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στις διεθνικές προτάσεις που θα επιλεγούν από το Δίκτυο για χρηματοδότηση.

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνική Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.jpi-culturalheritage.eu ή να επικοινωνήσετε με την Αρμόδια Λειτουργό στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, κα Μαρία Ανδρέου - Ιερείδου, τηλ.: 22205063, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

Επιπρόσθετα, πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τα προγράμματα του ΙΠΕ, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Στην πύλη IRIS λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (Help Desk) και παρέχονται χρήσιμα έγγραφα και οδηγοί. Σημειώνεται ότι, είναι απαραίτητη η εγγραφή στην πύλη, όλων των φορέων και συντονιστών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε προτάσεις ερευνητικών έργων.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα