Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Ευρωπαϊκό Έργο ERANETΜΕD

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “EURO–MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond - ERANETΜΕD’’, το οποίο αποτελεί δράση συνεργασίας Ευρωπαϊκός Ένωσης - Συνδεδεμένων Χωρών και Μεσογείου.

Η 3η Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων θα ανακοινωθεί τη 15η Μαΐου 2017. Στην προκήρυξη θα συμμετέχουν 12 χώρες (Αλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία και Ισπανία).

Το Έργο ERANETMED εντάσσεται στο Πρόγραμμα ERA-NET του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό των εθνικών πολιτικών της ΕΕ σε θέματα έρευνας και στοχεύει στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Έρευνα, μέσω της σύμπραξης Εθνικών Προγραμμάτων και Οργανισμών Χρηματοδότησης Κρατών Μελών ή και Συνεργαζόμενων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Χώρες Μεσογειακής Συνεργασίας (Mediterranean Partner Countries).

Δεδομένων των πιο πάνω, η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου ERANETMED στοχεύει στη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων Έρευνας σε Θεματικά Πεδία τα οποία αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στην περιοχή της Μεσογείου και η αντιμετώπιση των οποίων παρουσιάζει κοινούς περιορισμούς και ζητήματα. Το θέμα της 3ης Πρόσκλησης είναι ‘Fostering sustainable water management for the economic growth of the Mediterranean region’.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου, ενώ τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων θα είναι η 14η Ιουλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό φυλλάδιο καθώς και στην ιστοσελίδα του Έργου www.eranetmed.eu ([email protected]) ή να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Λίνα Τσούμπανου (+357 22205055, [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα