Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Ενεργοποίηση Συστήματος Υποβολής - Πρόσκληση του Δικτύου ERANETMED

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό «P2P/ERANETMED/0517» του Ευρωπαϊκού Έργου ‘ERANETΜΕD’, το οποίο αποτελεί δράση συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνδεδεμένων Χωρών και Μεσογείου. 

Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου “ERANETMED” στοχεύουν στη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων Έρευνας σε Θεματικά Πεδία τα οποία αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στην περιοχή της Μεσογείου και η αντιμετώπιση των οποίων θα αποφέρει αμοιβαίο όφελος. 

Η παρούσα Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο και στην υποστήριξη των Ευρω-Μεσογειακών ερευνητικών δικτύων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του νερού σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές σε παράκτιες ζώνες και την ενδοχώρα (αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων).

Στην Παρούσα Πρόσκληση συμμετέχουν συνολικά 14 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, από 13 χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται περίπου στα 7,2 εκατ. Ευρώ.

Το Δίκτυο Συνεργασίας του Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει εταίρους από τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες των οποίων οι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί συμβάλλουν στην 3η Κοινή Πρόσκληση, από τους οποίους τουλάχιστον ένας από κράτος-μέλος/συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ και ένας από Χώρα Μεσογειακής Συνεργασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα της Πρόσκλησης (Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και Οδηγό Υποβολής Διεθνικής Πρότασης) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο ERANETMED, σε ένα στάδιο (Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση.

Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι η ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου) της επόμενης εργάσιμης μέρας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Διεθνικής Πρότασης.

Με την ευκαιρία αυτή, το Ίδρυμα καλεί ξανά τους Ερευνητές και Φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες εγγραφής τους στην Πύλη IRIS καθότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ή/και τη συμμετοχή σε προτάσεις έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην Πύλη IRIS ().

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν τα  ερωτήματά τους στην Υπηρεσία Υποστήριξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό Οδηγό Υποβολής Προτάσεων που ετοίμασε το Δίκτυο ERANETMED καθώς και στην ιστοσελίδα του Έργου www.eranetmed.eu ([email protected]) ή να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Λίνα Τσούμπανου (+357 22205055, l.[email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα