Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση - Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ανακοίνωση της 1ης (πιλοτικής) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία», στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 έχουν φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, καθώς και φυσικά πρόσωπα όπως ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, κ.ά.

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων (για οργάνωση, διακυβέρνηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων) και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε κοινωνικούς και άλλους εταίρους. Στοχεύει, παράλληλα, στην καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας, η οποία εμπεριέχει κοινωνική διάσταση, τόσο ως προς τους στόχους της όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί.

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία», η οποία είναι πιλοτική, ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου 2017 και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 13 Οκτωβρίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 600.000 Ευρώ.

Για την παρουσίαση της Πρόσκλησης Υποβολής του Προγράμματος το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. - 12.00 μ.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Λεωφ. Στροβόλου 123 στη Λευκωσία.

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης. 

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, αποστέλλοντας το έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τη Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα