Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Αναζήτηση Συνεργατών - Κοινωνική Πρόκληση 7 «Ασφαλείς Κοινωνίες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις παρακάτω αναζητήσεις συνεργατών για την υποβολή Προτάσεων Έργου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 (ΚΠ7) «Ασφαλείς Κοινωνίες -Secure Societies» του HORIZON 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω φορείς αναζητούν δίκτυα συνεργασίας τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν Προτάσεις Έργων στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών περιοχών (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

 

1. Προφίλ Συνεργάτη: Regional Police Headquarters - Poland

Topic: SEC-12-FCT-2016-2017: Technologies for prevention, investigation, and mitigation in the context of fight against crime and terrorism

Expertise Needed: Organization Type: Institutional (Law Enforcement Services, i.e. police technical departments, military services, intelligence and counterintelligence, border guards)

Required Skills and Expertise: acoustic, electronics, TLC, data acquisition – merge – representation, critical surveillance systems, state security, voice surveillance devices developing

Role in the Project: Partners/End-Users

Περισσότερες πληροφορίες (1_1 & 1_2)

 

2. Προφίλ Συνεργάτη: Industry CERT, INCIBE - Spain

State Company which depends on the State Secretariat for the Information Society and Digital Agenda which leads different actions for cybersecurity both at a national and international level

Topic: SEC: SECURITY DS: Digital Security Focus Area

Περισσότερες πληροφορίες (2)

 

3. Προφίλ Συνεργάτη: ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD (ATN) - Spain

Topic: CIP-01-2017:  Prevention,  detection,  response  and  mitigation  of  the  combination  of  physical  and  cyber  threats to the critical infrastructure of Europe (TRL 7)

SEC-04-DRS-2017: Broadband communication systems (TRL 8)

SEC-12-FCT-2017: Technologies  for  prevention,  investigation,  and  mitigation  in  the  context  of  fight  against crime and terrorism (TRL 6)

DS-07-2017: Addressing Advanced  Cyber Security Threats and Threats Actors. IA, TRL 6 to 7

Expertise offer: Development,  standardization,  validation  and  certification  of  devices,  products  and  systems  for security applications of  those areas  (Technology  Readiness  Level (TRL) 6 or 7)

Περισσότερες πληροφορίες (3)

 

4. Προφίλ Συνεργάτη: FUNDACIÓN RIOJA SALUD - Health operator - Spain

Topic: CIP-01-2017 - Health topic             

Expertise offer: Coordination and management of the WP corresponding to HSP

Περισσότερες πληροφορίες (4)

 

5. Προφίλ Συνεργάτη: CTIC technology centre - Spain        

Topic: ICT-related technologies

Περισσότερες πληροφορίες (5)

 

6. Προφίλ Συνεργάτη: AERTEC - Spain

Topics: SEC-18-BES-2017

Expertise offer: Aeronautics - technological partner focused on aviation providing extensive experience and knowledge in airport infrastructures, as critical infrastructure of transport and main way of entry to the countries of the Union.

Περισσότερες πληροφορίες (6)

 

7. Προφίλ Συνεργάτη: Elbit Systems Ltd - Israel

Topic: SEC-04-DRS-2017: Broadband communication systems.

Expertise offer: International Electronics Company - provides solution for Aerospace, Land and Naval platforms

Περισσότερες πληροφορίες (7)

 

Η ΚΠ7 «Ασφαλείς Κοινωνίες» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς επίσης και των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και των υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων H2020-SEC-2016-2017 και H2020-CIP-2016-2017 που δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2017 ανέρχεται στα €130.047.288 και €10.000.000 αντίστοιχα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η 24η Αυγούστου 2017 και ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος κα Λίνα Τσούμπανου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7 «Ασφαλείς Κοινωνίες» (Email: [email protected], τηλ.: 22205055).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα