Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Αναζήτηση Συνεργατών - Κοινωνική Πρόκληση 7 «Ασφαλείς Κοινωνίες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παρακάτω αναζήτηση συνεργατών για την υποβολή Προτάσεων Έργου στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 (ΚΠ7) «Ασφαλείς Κοινωνίες - Secure Societies» του HORIZON 2020, του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Συγκεκριμένα, μια εταιρεία από την Πολωνία, AS technologie Ltd, αναζητεί δίκτυα συνεργασίας τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν Προτάσεις Έργων στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών περιοχών (topics) του Προγράμματος Εργασίας:

SEC-15-BES-2017: Risk-based screening at border crossing

SEC-18-BES-2017: Acceptance of no gate crossing point solutions

 

Contact persons:

Mr. Andrzej Piliszek

Business Development Director

[email protected]

Phone+48508194330

 

Ms. Iwona Badaczewska

Project Manager

[email protected]

Phone:+48534624521

Περισσότερες πληροφορίες

 

Η ΚΠ7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς επίσης και των περιουσιακών στοιχείων, των υποδομών και των υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων H2020-SEC-2016-2017 και H2020-CIP-2016-2017 που δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2017 ανέρχεται στα €130.047.288 και €10.000.000 αντίστοιχα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η 24η Αυγούστου 2017 και ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος κα Λίνα Τσούμπανου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7 «Ασφαλείς Κοινωνίες» (Email: [email protected], τηλ.: 22205055).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα