Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργασίας του FET Flagship Human Brain Project, Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Πρόσκλησης που έχει ανακοινώσει το Ευρωπαϊκό Έργο Human Brain Project ενόψει της δεύτερης φάσης υλοποίησης του (Απρίλιος 2018 - Μάρτιος 2020), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕE για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020).

To Human Brain Project είναι Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο μεγάλης κλίμακας με κύριο στόχο την κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ασθενειών του μέσω της προσομοίωσης των υπολογιστικών δυνατοτήτων του.

Στο πλαίσιο της ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ζητείται η υποβολή Εκδηλώσεων  Ενδιαφέροντος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 για τις εξής δραστηριότητες:

  • Co-designing the HBP digital infrastructure for advancing the understanding of multilevel brain organization (1,839,424.00 Ευρώ, Χρηματοδότηση δύο (2) Προτάσεων).

Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία υποβολής εδώ.

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

  • Coordination of Data Protection in the HBP (318,750.00 Ευρώ, Χρηματοδότηση μιας (1) Πρότασης).

Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία υποβολής εδώ.

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

  • Modelling Allosteric Drugs (225,000.00 Ευρώ, Χρηματοδότηση μιας (1) Πρότασης).

Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία υποβολής εδώ.

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

  • Coordination of Gender Equality Activities (156,250.00 Ευρώ, Χρηματοδότηση μιας (1) Πρότασης).

Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία υποβολής εδώ.

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Για περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα FET του Προγράμματος Horizon 2020 (τηλ: 22205020, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα