Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Σημαντική επιτυχία της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στη 2η Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων του ευρωπαϊκού Προγράμματος COST.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα 11 Προτάσεων από τις συνολικά 35 Προτάσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης που ανακοινώθηκε το 2016 για δημιουργία νέων Δικτύων. Επιπρόσθετα, η Κύπρος ηγείται του δικτύου της Δράσης CA16229 με θέμα «European Network for Environmental Citizenship» με Συντονιστή τον Καθηγητή Κώστα Κώστα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, στα οποία συμμετέχουν  ερευνητές που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε μια από τις υφιστάμενες ή νέες Δράσεις του COST, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Προγράμματος COST. Σχετικές λεπτομέρειες καθώς και το Έντυπο Αίτησης είναι αναρτημένα εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές που απασχολούνται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο σε μόνιμη βάση και εκπονούν κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της συγκεκριμένης Δράσης.

Κατάλογος των νέων εγκεκριμένων Δράσεων του Προγράμματος COST καθώς και περιγραφή των σχετικών Μνημονίων Συναντίληψης των Δράσεων είναι διαθέσιμος εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος COST.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ: 22205054, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα