Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση για εγγραφή στο νέο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοίνωσε πρόσφατα πρόσκληση προς όσους επιστήμονες/ερευνητές/ριες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Αξιολογητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ερευνητές κυπριακών ερευνητικών οργανισμών, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο σύμφωνα με τη διαδικασία καθώς επίσης και να προωθήσουν την πρόσκληση αυτή και σε συναδέλφους τους, έλληνες ερευνητές οι οποίοι απασχολούνται σε φορείς του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια για εμπλουτισμό του Μητρώου και με έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού.

Με το νέο Μητρώο Αξιολογητών δημιουργείται μια πλήρης και ενημερωμένη τράπεζα πληροφοριών, με βιογραφικά στοιχεία επιστημόνων και ερευνητών, οι οποίοι θα συμβάλουν ως εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Το νέο Μητρώο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρειες κ.ά., οι οποίοι κατά καιρούς διαχειρίζονται έργα ΕΤΑΚ και απευθύνονται στη ΓΓΕΤ ζητώντας σχετικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων.

Προϋποθέσεις - Απαραίτητα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι απαραιτήτως κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού τίτλου, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Είναι επίσης απαραίτητη η ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μπορεί να προκύψει ανάγκη για αξιολόγηση στη γλώσσα αυτή.

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εγγραφή στο Μητρώο θα πρέπει να επισκεφτούν τον ιστοχώρο: registry.gsrt.gr και να συμπληρώσουν:

(α) τα υποχρεωτικά πεδία, Personal Details, Contact Details, κλπ. Επισημαίνεται ότι το εύρος των τομέων (κλάδων/ειδικοτήτων) στο πεδίο Area of Expertise/Specialist Fields αντιστοιχεί στην ονοματολογία του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και

(β) να επισυνάψουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Οι αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα παρεμφερή μητρώα της ΓΓΕΤ ή της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, θα πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους στο νέο Μητρώο, διότι λόγω των νέων κανονισμών η ΓΓΕΤ υποχρεωτικά θα αντλεί στοιχεία μόνο μέσα από το Μητρώο αυτό.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα