Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

SME Instrument - Αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε αλλαγή της τελευταίας καταληκτικής ημερομηνίας της Φάσης Ι του εργαλείου χρηματοδότησης SME Instrument για το 2017. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2017 στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

Ως εκ τούτου η καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στα Προγράμματα Εργασίας δεν ισχύει πλέον.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συναφώς αναφέρεται ότι το εργαλείο χρηματοδότησης SME Instrument απευθύνεται σε καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία, και χρηματοδοτεί την διενέργεια μιας μελέτης σκοπιμότητας καθώς και δραστηριότητες κοντά στην αγορά (close to market) για την ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το SME Instrument οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Νέδη Καφφά (τηλ: 22205039 email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα