Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Εθνικός Οδικός Χάρτης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει την ολοκλήρωση του «Εθνικού Οδικού Χάρτη 2016-2020 για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Οδικού Χάρτη για ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας».

Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις προτεραιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας σε εθνικό επίπεδο και επισημαίνει τις εθνικές προτεραιότητες και τις σχετικές μελλοντικές δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιμέρους προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Οι προτεραιότητες εντοπίστηκαν μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ευθυγραμμίζονται με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3CY). Επιπλέον, ο Εθνικός Οδικός Χάρτης παρουσιάζει ένα σύνολο στόχων και δράσεων που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, συμπεριλαμβανομένων και νέων πρωτοβουλιών που προγραμματίζονται για τα επόμενα έτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται από το 2000 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ευνοϊκού γενικού πλαισίου για την έρευνα στην Ευρώπη.
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλα τα μέσα που διαθέτει η Ένωση για τον καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη σύγκλιση των πολιτικών της έρευνας και της καινοτομίας, τόσο σε επίπεδο κρατών-μελών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Περισσότερες πληροφορίες για τον Εθνικό Οδικό Χάρτη είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα