Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση - ΠΚΠ «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη», στην οποία συμμετέχει εκπροσωπώντας την Κύπρο ανακοίνωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 την Κοινή - Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Θεματικό Στόχο και  Τίτλο: “Heritage in Changing Environments” - «Πολιτιστική Κληρονομιά σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα».  

Το ΙΠΕ ανακοίνωσε κατ’ αντιστοιχία την Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη  χρηματοδότηση των κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στα Δίκτυα των Διεθνικών Προτάσεων. Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού, ενώ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κυπριακών φορέων είναι η υποβολή Προτάσεων στην Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ, IRIS.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Διεθνικών Προτάσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2017 (ώρα 15:00), ενώ Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προτάσεων στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ, IRIS, είναι η 1η Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 13:00). Τα Προτεινόμενα Έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2018.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για συμμετοχή (Διεθνική Πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και Οδηγό, τα Έντυπα Υποβολής Προτάσεων και Προϋπολογισμού, Συχνά Ερωτήματα και Γλωσσάριο) είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού JPI Cultural Heritage, καθώς και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ, IRIS.  

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό, Δρ Στυλιανή Πετρούδη ([email protected], Τηλ. 22205042) ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης ΙΠΕ ([email protected] , Τηλ. 22205000).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα