Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Δίκτυου IC4WATER

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει την Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Δίκτυου IC4WATER, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» με θέμα «Water Resources Management in Support of the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)».

Το Δίκτυο IC4WATER αποτελείται από 12 οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας από 12 χώρες με στόχο την υποστήριξη της διεπιστημονικής έρευνας και καινοτόμων προσεγγίσεων σε ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε θέματα νερού.

Η Κοινή Διεθνική Πρόσκληση καλύπτει τις εξής δύο προκλήσεις:

Multiple pressure effects on ecosystems and ecosystem services as well as effective mitigation – adaptation tools and assessments for implementing the water related targets of the UN SDGs.

Developing accessible solutions for clean water management to address UN SDG6 targets and associated SDGs.

Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης (α) Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) είναι η 11η Δεκεμβρίου 2017 και για την Πλήρη Πρόταση η 27η Ιουνίου 2018. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής προτάσεων: από τον Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου της κάθε πρότασης (https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1197). Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 φορείς που θα προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση του IC4WATER.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο ανέρχεται στα 175.000 Ευρώ ή 200.000 Ευρώ στην περίπτωση που κυπριακή καινοτόμος Μικομεσαία Επιχείρηση αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μπορεί να αποτελείται από έναν έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο προϋπολογισμός του ΙΠΕ για την Πρόσκληση είναι 400.000 Ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διεθνική Πρόσκληση, ενώ οι εθνικοί κανονισμοί συμμετοχής περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό P2P/WATER/1017.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση IC4WATER, σε σχέση με τις χώρες που συμμετέχουν, τα θέματα, τους δικαιούχους κλπ είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες www.waterjpi.eu και https://iris.research.org.cy.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ Δρ Άννα Μαρία Χριστοφόρου (+357 22205043, [email protected]).

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα