Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Υποβολή Προτάσεων στα Προγράμματα ‘ERA Chairs’ και ‘Twinning’ - Υπηρεσία Προεπισκόπησης

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους για την ευκαιρία υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα δύο Προγράμματα:

  • Πρόγραμμα «Twinning»

Το Πρόγραμμα «Twinning» αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην ενδυνάμωση συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο συνδέοντας το με τουλάχιστον δύο διεθνή αναγνωρισμένα και επικεφαλής στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο ινστιτούτα. Με τη σύνδεση αυτή μέσω της δραστηριότητας «Twinning», οι εμπλεκόμενοι Φορείς αναμένεται να βοηθηθούν στο να ενισχυθεί η ικανότητα τους σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί το ερευνητικό δυναμικό που εμπλέκεται μέσω της ενδυνάμωσης του ερευνητικού τους προφίλ.

  • Πρόγραμμα «ERA Chairs»

Το Πρόγραμμα «ERA Chairs» αποσκοπεί στο να προσελκύσει και να διατηρήσει στα Πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς ερευνητικό δυναμικό υψηλής ποιότητας υπό τη καθοδήγηση ενός εξαίρετου Ερευνητή (που θα είναι ο ‘ERA Chair Holder’) με σκοπό την αναβάθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Φορέα. Το εν λόγω Πρόγραμμα δεν απαιτεί τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή Προτάσεων στα δύο προαναφερθέντα Προγράμματα έχει τεθεί η 15η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 ώρα Βρυξελλών. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Twinning» και το Πρόγραμμα «ERA Chairs» υπάρχουν στο Participant Portal.

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζεται ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία Προεπισκόπησης Προτάσεων για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση. Λόγω του υψηλού αριθμού Προτάσεων που έχουν παραληφθεί μέχρι στιγμής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν σχετικό αίτημα για Προεπισκόπηση το αργότερο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2017.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια ΕΣΕ της Κύπρου, κα Κωνσταντίνα Μακρή (email: [email protected], τηλ: 22205054).

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα