Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ενεργοποίηση συστήματος υποβολής για τις ΠΚΠ «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη» και «Water Challenges for a Changing World»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει ότι στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής προτάσεων για τις ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

(α) Πρόσκληση με Κωδικό P2P/JPICH_HCE/0917 και  Τίτλο “Heritage in Changing Environments” - «Πολιτιστική Κληρονομιά σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα» της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη» (JPICH). Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Διεθνικών Προτάσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2017 (ώρα 15:00), ενώ Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προτάσεων στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ, IRIS, είναι η 1η Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 13:00).

(β) Πρόσκληση με Κωδικό P2P/WATER/1017 και Τίτλο “Water Resources Management in Support of the United Nations Sustainable Development Goals” της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» (Water JPI). Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Διεθνικών Προτάσεων είναι η 11η Δεκεμβρίου 2017, (ώρα 15:00), ενώ Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προτάσεων στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙΠΕ, IRIS, είναι η 12η Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 13:00).

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού. Επιπρόσθετα, οι Συντονιστές των Κυπριακών Δικτύων Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης  πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα σχετικά έντυπα των Προσκλήσεων (Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, Διεθνικές Προσκλήσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με τις Προσκλήσεις) στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις  Αρμόδιους Λειτουργούς που αναφέρονται στις αντίστοιχες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ ([email protected] , Τηλ. 22205000).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα