Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Επιστημονικών Λειτουργών

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τουλάχιστον δύο θέσεων Επιστημονικού Λειτουργού.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις Θετικές Επιστήμες ή τις Επιστήμες της Μηχανικής και Μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερς

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας

Διαδικασία

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτή Εξέταση Ικανοτήτων, Μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ:

- Οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες στην γραπτή Εξέταση Ικανοτήτων που κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα θα κληθούν επιπρόσθετα σε γραπτή Εξέταση προσωπικότητας και διαχείρισης καταστάσεων, η οποία δεν θα έχει βαρύτητα στην βαθμολογία, και
- Οι πρώτοι έξι (6) επιτυχόντες ανά διαθέσιμη θέση στην γραπτή Εξέταση Ικανοτήτων που κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, όπου θα γίνει η τελική επιλογή.

Πληροφορίες - Έντυπα - Ημερομηνία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες για την διαδικασία επιλογής, καθώς και τα ακόλουθα Έντυπα:

- Έντυπο Υποβολής Αίτησης,
- Σχέδιο Υπηρεσίας Επιστημονικού Λειτουργού, και
- Έντυπο με «Ορισμό Προσόντων».

Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρέπει να φτάσουν στο ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017  και ώρα 15.00, είτε δια χειρός στα Γραφεία του ΙΠΕ, είτε ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική θυρίδα του ΙΠΕ με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα της καταληκτικής ημερομηνίας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (με το Έντυπο Αίτησης υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο). Μόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 22205000 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα