Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Προαναγγελία Πρόσκλησης του WaterWorks 2017 με θέμα «Closing the Water Cycle Gap»

H Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» (WATER), στην οποία συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προγραμματίζει να ανακοινώσει Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων τον Φεβρουάριο του 2017.

Η Κοινή Πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας για στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για το νερό, με θέμα ««Closing the Water Cycle Gap». Ειδικότερα, θα υποστηριχθούν προτάσεις οι οποίες θα εμπίπτουν στα ακόλουθα τρία (3) πεδία:

  • Enabling Sustainable Management of Water Resources 
  • Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management
  • Supporting tools for sustainable integrative management of water resources

Στην πρόσκληση συμμετέχουν 21 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 19 χώρες (Κύπρος, Γαλλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Μολδαβία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τυνησία) και προϋπόθεση είναι η συνεργασία οργανισμών από 3 τουλάχιστον χώρες.

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις (3) φορείς που θα προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση, ενώ τουλάχιστον δύο (2) Φορείς θα πρέπει να προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ ή Κράτη Συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα «H2020».

Η παρούσα Προαναγγελία της Πρόσκλησης έχει ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων φορέων και τον έγκαιρο εντοπισμό συνεργατών στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την Κοινή Πρόσκληση 2018 του Δικτύου WaterWorks 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου Water JPI.

Επισημαίνεται ότι, το ΙΠΕ θα ανακοινώσει αντίστοιχα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη  χρηματοδότηση των κυπριακών φορέων που συμμετέχουν στις Διεθνικές Προτάσεις. Οι Προτάσεις αυτές θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος IRIS.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Μάρσια Τριλλίδου, [email protected], τηλ. 22 205000, 22 205071, IRIS Helpdesk.

Water_JPI_2018_Pre-announcement


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα