Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «GENDER-NET Plus»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2017 έχει ανακοινωθεί Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του έργου GENDER-NET Plus, στο οποίο συμμετέχει. Η Πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι την 1η Μαρτίου 2018.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Έργου GENDER-NET Plus στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων Έρευνας που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση φύλου στην αντιμετώπιση επειγουσών κοινωνικών προκλήσεων.  Η Πρόσκληση καλύπτει έργα συνεργατικής έρευνας, διάρκειας μέχρι 3 ετών, με εταίρους από τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί από το ΙΠΕ για την Πρόσκληση είναι 400.000 ευρώ. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργα είναι 85.000 ευρώ για το κυπριακό δίκτυο συνεργασίας ή 100.000 ευρώ στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του συντονιστή του διεθνικού δικτύου συνεργασίας. Το έργο GENDER-NET Plus έχει δημιουργήσει ειδικό εργαλείο στη διεύθυνση: http://gender-net-plus.eu/joint-call/partnering/, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν για εξεύρεση πιθανών συνεργατών.

Το Δίκτυο του έργου GENDER-NET Plus έχει επιλέξει τους ακόλουθους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ως τις θεματικές περιοχές που θα επικεντρωθεί:

Good Health and Wellbeing

  • Gender-based Violence
  • Sex, Gender and Aging
  • Sex, Gender and Health

Infrastructure, Industrialization and Innovation

  • Gender and New Technologies
  • Gender in Entrepreneurship and in the Innovation System

Climate Action

  • Gender Dimension in Climate Behaviour and Decision-Making

Το Έργο GENDER-NET Plus, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕE στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, στοχεύει στην ενδυνάμωση της διεθνικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας ώστε να στηριχθεί η προώθηση θεμάτων ισότητας φύλου μέσω διαρθρωτικών αλλαγών σε ερευνητικούς οργανισμούς. Επίσης το δίκτυο του έργου στόχο έχει την προώθηση θεμάτων κοινωνικού και βιολογικού φύλου σε ερευνητικά έργα, κάτι που θα προσφέρει νέα γνώση και εμβάθυνση και κατ’ επέκταση θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Στο δίκτυο συμμετέχουν 16 οργανισμοί από 13 διαφορετικές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Σουηδία, Τσεχία, Καναδά). Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για όλες τις συμμετέχουσες χώρες ανέρχεται περίπου στα 10,6 εκατ. Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου www.gender-net-plus.eu και στην Πύλη IRIS.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία από ερευνητή στον Καναδά.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα