Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων - Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και αφορά σε ένα απλό μηχανισμό στήριξης των επιχειρήσεων, μέσω της εξαργύρωσης «κουπονιών καινοτομίας», για την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη (Φορείς Έντασης Γνώσης). Μέσα από την υλοποίηση του, το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των ΜμΕ με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τους Φορείς Έντασης Γνώσης, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες/μεθόδους παραγωγής τους και τη συνεπακόλουθη αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Υπάρχουν δύο (2) Κατηγορίες Κουπονιών αξίας € 2.500 και € 5.000, ως ακολούθως:

  • Κουπόνι Καινοτομίας Α - (€ 2.500): Καλύπτει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών, συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και τεχνοοικονομικών μελετών για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.]
  • Κουπόνι Καινοτομίας Β - (€ 5.000): Καλύπτει υπηρεσίες που αφορούν σε μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων, απόσπαση ερευνητικού προσωπικού από ερευνητικό/ακαδημαϊκό φορέα για υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας, και σχεδιασμό και κατασκευή πρωτοτύπου.

Τα Κουπόνια Καινοτομίας χαρακτηρίζονται από σχετικά απλή διαδικασία υποβολής προτάσεων, σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων και την επίλυση προβλημάτων. Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με εσωτερική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Η έγκριση των προτάσεων για χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι το σύστημα υποβολής προτάσεων στην Πύλη IRIS έχει ενεργοποιηθεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν άμεσα τις Προτάσεις τους, μέχρι και την Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που έχει καθοριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙΠΕ, ή να επικοινωνούν με την Yπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή τηλεφωνικώς (+35722205000).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα