Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από την JPI Water

H Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» (JPI WATER) ανακοίνωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2018 την Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018.

Η Κοινή Πρόσκληση  ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Έργου «WaterWorks2017», στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας για στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για τους υδάτινους πόρους και έχει ως θέμα: «Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα υποστηριχθούν προτάσεις, οι οποίες θα εμπίπτουν στα ακόλουθα τρία (3) θεματικά πεδία:

  • Enabling Sustainable Management of Water Resources 
  • Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management
  • Supporting tools for sustainable integrative management of water resources

Στην Κοινή Πρόσκληση συμμετέχουν 20 οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 18 χώρες (Κύπρος, Γαλλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τυνησία).

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις (3) φορείς που θα προέρχονται από τρεις (3) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση, ενώ τουλάχιστον δύο (2) Φορείς θα πρέπει να προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ ή Κράτη Συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα «H2020».

Στο πλαίσιο της Κοινής Πρόσκλησης του JPI Water ανακοινώθηκε, αντίστοιχα, από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει η χρηματοδότηση των κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στις Διεθνικές Προτάσεις.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο «WaterWorks2017», σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση. Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Εθνική Πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες για βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου Water JPI και στην Ηλεκτρονική Πύλη  IRIS.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Μάρσια Τριλλίδου, [email protected], τηλ. 22205000, 22205071, IRIS Helpdesk: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk,).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα