Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Διαδικτυακή Διαβούλευση και Συνάντηση Διαλόγου της JPI URBAN EUROPE

H Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού URBAN EUROPE (JPI Urban Europe) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στη διαδικτυακή διαβούλευση και στη Συνάντηση Διαλόγου που διοργανώνεται στο Βουκουρέστι για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας και Καινοτομίας (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA). Η συνεισφορά των ενδιαφερόμενων φορέων, κυρίως των ερευνητών, εκπροσώπων πόλεων, επιχειρήσεων κλπ, κρίνεται σημαντική ώστε η SRIA να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να συνεισφέρει ουσιαστικά σε θέματα Αστικής Αειφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Στόχος του JPI Urban Europe είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διασυνοριακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον τομέα της Αστικής Αειφορίας. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 12 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, καθώς και άλλες χώρες ως παρατηρητές.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα