Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος COST-Χρονική Παράταση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST, οι οποίες θα συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης, έχει μετατεθεί για τις 27 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα Βρυξελλών) αντί της 20ης Απριλίου 2018 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

To ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα COST, δεν χρηματοδοτεί την ερευνητική εργασία, αλλά τη συμμετοχή των ερευνητών σε συναντήσεις συντονισμού της έρευνάς τους. Σήμερα, υποστηρίζονται περισσότερα από 300 Ερευνητικά Δίκτυα (Δράσεις) σε όλες τις θεματικές ενότητες. Λεπτομέρειες για τις υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα (www.cost.eu).

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Σε κάθε πρόταση για δημιουργία νέας Δράσης πρέπει να συμμετέχουν ερευνητές από τουλάχιστον 7 χώρες-μέλη του COST, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χώρες να προέρχονται από τις λεγόμενες Inclusiveness Targeted Countries (ITC). Λεπτομέρειες για το ποιες χώρες θεωρούνται ITC υπάρχουν εδώ.

Χρηματοδότηση

Για τις επιτυχημένες Δράσεις, η χρηματοδότηση των εξόδων συμμετοχής αναμένεται να ανέλθει γύρω στα 130.000 ευρώ τον χρόνο για περίοδο τεσσάρων χρόνων.

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης, Επιλογής και Έγκρισης

Όλη η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης των νέων Δράσεων του Προγράμματος υπάρχει διαθέσιμη, μέσω του σχετικού Οδηγού, εδώ. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Προγράμματος E-COST. Σημειώνεται ότι, το Έντυπο Υποβολής, μαζί με άλλα χρήσιμα Έντυπα βρίσκονται διαθέσιμα για εύκολη αναφορά στο σύνδεσμο: http://www.cost.eu/participate/open_call. Ενθαρρύνεται η υποβολή διαθεματικών προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST και τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ: 22205054, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα