Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Αναθεώρηση Προκήρυξης RESTART για Πρόγραμμα «Νέοι - 2η Ευκαιρία» MSCA

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση πρόνοιας του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 - 2η Ευκαιρία» στο κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016 - 2020.

Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «Νέοι 2 - 2η Ευκαιρία» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 - 2η Ευκαιρία», τέθηκε η προϋπόθεση όπως στηριχθούν «προτάσεις Marie Sklodowka Curie Action - Individual Fellowships/Standard European Fellowships [που] έλαβαν από την ΕΕ βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 90/100, αλλά λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δεν χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ».

Η εν λόγω πρόνοια αντικαθίσταται με την προϋπόθεση όπως στηριχθούν «προτάσεις Marie Sklodowka Curie Action - Individual Fellowships/Standard European Fellowships [που] έλαβαν από την ΕΕ βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 85/100, αλλά λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δεν χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ».

Η αλλαγή στην εν λόγω προϋπόθεση που τέθηκε έγινε έτσι ώστε το σχετικό όριο βαθμολογίας να συμβαδίζει με το όριο για εξασφάλιση «Seal of Excellence» από την ΕΕ, η οποία το παραχωρεί σε προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Marie Sklodowka Curie Actions» και έλαβαν βαθμολογία με 85/100, αλλά δεν θα χρηματοδοτηθούν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, καλώντας τις χώρες - μέλη να τις χρηματοδοτήσουν από εθνικούς πόρους.

Η πιο πάνω αλλαγή έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 - 2η Ευκαιρία», η οποία ήταν η 16η Σεπτεμβρίου 2016.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα