Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας 2018»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προκηρύσσει τους Διαγωνισμούς «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2018» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018». Κύριος στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ, ειδικά για τους Νέους Ερευνητές επιδιώκεται η έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. Στη διαδικασία συμμετοχής έχει εισαχθεί από τη φετινή χρονιά, διαδικασία υπόδειξης υποψηφιότητας και για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής».

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2018» απονέμεται σε άριστους, διακεκριμένους ερευνητές με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι με την υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν τον τόπο. Για το 2018 το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ερευνητή με αντικείμενο ερευνητικής εργασίας στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering). Οι υποψήφιοι διακεκριμένοι ερευνητές θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο ή φορέα, μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιότητας, ωστόσο θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα υπόδειξης μέχρι δύο υποψηφίων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2018». Οι υποψήφιοι διακεκριμένοι ερευνητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και να διαθέτουν περισσότερα από επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Στον νικητή θα απονεμηθεί έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο Τελετής Βράβευσης.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018» απονέμεται σε Νέους Ερευνητές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει να επιδείξουν ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η ερευνητική δραστηριότητα/έργο, μπορεί να αφορά σε εργασία που έγινε στο πλαίσιο διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών σπουδών, εργοδότησης στο χώρο της έρευνας, ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση/υποψηφιότητα. Οι υποψήφιοι νέοι ερευνητές θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο ή φορέα, μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιότητας, ωστόσο θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα υπόδειξης μέχρι δύο υποψηφίων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018». Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν ερευνητές ανεξαρτήτου εθνικότητας, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, με κατά μέγιστο επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, που δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση σε φορέα στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Στους ερευνητές που θα τιμηθούν με το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018», σε κάθε μία από τις τρεις θεματικές ενότητες, επιδίδεται έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο Τελετής Βράβευσης, ενώ παραχωρείται χορηγία ύψους 60.000 Ευρώ για σκοπούς συνέχισης της έρευνάς τους. Οι Προτάσεις Υπόδειξης Υποψηφιότητας και για τα δυο βραβεία πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1η Ιουνίου 2018 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποστολή του σχετικού εντύπου, το οποίο συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2018» και το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018», οι οποίες περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στους Διαγωνισμούς, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα, βρίσκονται στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Στήριξης του ΙΠΕ, στο τηλέφωνο: 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

 

Πρόσκληση «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2018»

Έντυπο Υπόδειξης Υποψηφιότητας «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2018»

Πρόσκληση «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018»

Έντυπο Υπόδειξης Υποψηφιότητας «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018»


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα