Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων ΕΠ «Επιστήμες Ζωής» Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επιστημονικής Περιοχής «Επιστήμες Ζωής» του Προγράμματος «ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ».

  • Πρόγραμμα «ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (Κωδ. Πρόσκλησης EXCELLENCE/1216) - Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμες Ζωής»

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Πρόσκληση περιλαμβάνει τρεις 3 Επιστημονικές Περιοχές: 1) Επιστήμες Ζωής, 2) Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική 3) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε μία Φάση. Η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Επιστημονικής Περιοχής υποβλήθηκαν συνολικά εκατό μία (101) προτάσεις και όλες, πλην μίας προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση, με βάση και τα αποτελέσματα του Προκαταρκτικού Ελέγχου. Επιλέγηκαν για χρηματοδότηση οι δεκαέξι (16) προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των επιλέξιμων προτάσεων να ανέρχεται στα €3.997.877,00.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.

Για τα αποτελέσματα του Προγράμματος πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα