Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Νέα επιτυχία της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει ότι με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού Προγράμματος «Twinning - «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, η Κύπρος σημείωσε μεγάλη επιτυχία, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση 5 νέων Έργων με συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται στα 4.86 εκατ. Ευρώ.

Τα έργα, τα οποία συντονίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2), το ΤΕΠΑΚ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Κύπρου, αφορούν στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των υποδομών των εγκεκριμένων ερευνητικών μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 483 Προτάσεις που υποβλήθηκαν μόνο 30 Προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ.

Ως επόμενη καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων στο εν λόγω Πρόγραμμα έχει οριστεί από την ΕΕ η 15η Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και το τηλέφωνο: 22205054.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα