Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Είστε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή είτε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχετε συμβάλει με το έργο σας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας; Τότε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο, επιλέγονται δυο αιτητές από κάθε χώρα και στο δεύτερο στάδιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιλέγονται οι τελικοί νικητές. Τα τελικά αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly), το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2018.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον εθνικό διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο αίτησης. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και οι εθνικοί νικητές, που εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, θα ανακοινωθούν τον προσεχή Ιούνιο.

Κατηγορίες των βραβείων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Προώθηση της Επιχειρηματικότητας:

Επιβραβεύονται δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους και γυναίκες.

• Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες:

Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.

• Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος:

Επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think Small First) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

• Υποστήριξη στης Διεθνοποίησης της Επιχείρησης:

Επιβραβεύονται οι πολιτικές που ενθαρρύνουν  τις επιχειρήσεις και ειδικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα:

Επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο: κα Μαρία Θεοδώρου στο τηλέφωνο: 22867176 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εδώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα