Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης για «Start-Up Actions» - Έργο Bluemed

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την εξαγγελία Πρόσκλησης της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου (CSA) BlueMed, για υποβολή προτάσεων για στρατηγικές Δράσεις «Start-up Actions».

Το έργο BLUEMED αποτελεί μία πρωτοβουλία έρευνας και καινοτομίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας στη Μεσόγειο μέσω συνεργασίας. Αποτελεί αναφορά στρατηγικής για τις Μεσογειακές χώρες ώστε να εργαστούν μαζί για μία υγιή, ασφαλή και παραγωγική Μεσόγειο Θάλασσα.

Οι Δράσεις «Start-up» αποτελούν ουσιώδεις ευκαιρίες για διερεύνηση καινοτόμων, βασισμένων στη γνώση, κατευθύνσεων και οραμάτων που προσβλέπουν στο μέλλον, με διατομεακή προσέγγιση, εστιάζοντας σε συγκεκριμένη αποστολή, για περαιτέρω ανάληψη δράσεων και εξελίξεων. Απευθύνονται σε οντότητες που προτίθενται να συμπράξουν με τουλάχιστο ακόμα τρεις οργανισμούς από διαφορετικές χώρες, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι από Μεσογειακή χώρα, μη μέλος της ΕΕ και ένας εκ των οποίων να είναι ιδιωτική επιχείρηση. Η Πρόσκληση για Start-up Actions, θα χρηματοδοτήσει σειρά συναντήσεων που θα καταλήξουν σε μελέτες σκοπιμότητας, προοπτικής ή πιλοτικές μελέτες σε θέματα που είναι ουσιώδη για το μέλλον της Γαλάζιας Ανάπτυξης της Μεσογείου και βασίζονται στη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας BLUEMED Strategic Research and Innovation Agenda.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν το έντυπο Terms of Reference το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Κάθε δίκτυο συνεργασίας θα λάβει ποσό μέχρι €32,000 για την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης τριών εργαστηρίων/συναντήσεων για διεξαγωγή των μελετών.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 15η Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσμο http://www.bluemed-initiative.eu/start-up-actions/ ή να απευθύνονται στο [email protected] για επίλυση αποριών.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα