Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων - Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής - Νέοι Επιστήμονες» (3 τομείς)

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Α’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης Προτάσεων των Ομάδων Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες», και «Μίκρο - νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική» του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής - Νέοι Επιστήμονες» (Κωδικός Πρόσκλησης: INFRASTRUCTURES/1216).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  RESTART 2016-2020

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Ομάδα Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η κάθε Επιτροπή αποτελείται κατά κανόνα από τους εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν τις προτάσεις στην Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, ο Συντονιστής Έργου παρουσιάζει, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της ΕΕΑ. Στόχος της ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις προτάσεις της κάθε Ομάδας Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Η βαθμολογία των προτάσεων της Α’ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β’ Φάση αξιολόγησης.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στατιστικά αναφορικά με την αξιολόγηση των προτάσεων στις Ομάδες Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών:

Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν

12

Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση

12

Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης

5 (41,6%)

Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης

€4.979.111,66

Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και

Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες

Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν

13

Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση

13

Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης

5 (38,5%)

Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης

€4.996.910,00

Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Μίκρο – νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική

Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν

9

Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση

7

Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης

5 (71,4%)

Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης

€4.998.501,38

 

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα