Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Δυο νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για επιχειρήσεις

Δυο νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανακοίνωσε το Ίδρυμα. Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» και το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας».

(1) Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» απευθύνεται σε κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες θα εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία, ή την ουσιαστική βελτίωση  νέων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα αξιοποιηθούν εμπορικά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 200.000 Ευρώ.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13.00.

(2) Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας» απευθύνεται σε κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες μέσω του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής μιας τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου. Τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να έχουν διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες και θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας και συγκεκριμένα δραστηριότητες που εμπίπτουν στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 3-4 (TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας, TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία), σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 25.000 Ευρώ.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης.

Η Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 29η Μαΐου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που ανακοινώθηκαν στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του ΙΠΕ ή να επικοινωνούν με την υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ στη διεύθυνση ([email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα