Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αναθεώρηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση νέας αναθεωρημένης Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. To επικαιροποιημένο κείμενο περιλαμβάνει κυρίως διευκρινιστικές τροποποιήσεις σε σειρά Προνοιών της Προκήρυξης σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του κειμένου, η ανάγκη για τις οποίες προέκυψε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και μετά από σχετικές παρατηρήσεις της ερευνητικής κοινότητας. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να διευκολύνουν τόσο το ΙΠΕ όσο και τους Δικαιούχους στην υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν συνοπτικά τις αλλαγές στον Πίνακα Τροποποιήσεων που βρίσκεται στην αρχή του νέου κειμένου της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Για το νέο κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα